Iqra’ Cara Cepat Belajar Membaca Al-Quran

CIRI-CIRI DAN 10 SIFAT KAEDAH IQRA

Picdoc:Lazada.co.id

1. Bacaan Terus (Tanpa Analisa dan Dieja)

Pelajar tidak diperkenalkan terlebih dahulu kepada mana-mana huruf hijaiyah dan tanda-tanda bacaan. Mereka terus diperkenalkan bunyi satu-satu huruf dengan menggunakan bahan pengajaran Iqra`.

2. Penggunaan Teks Tertentu

Pengajaran dan pembelajaran Iqra` menggunakan satu set buku yang mengandungi 6 naskah. Pelajar menggunakan mengikut tahap masing-masing, bermula dari buku pertama. Disusun secara berjilid, dengan kulit buku berwarna -warni yang harmoni sehingga menarik minat pelajar untuk saling berlumba dalam mancapai warna-warna 6 jilid itu. Ianya juga untuk tidak menimbulkan rasa jemu.

PINJAMAN LAINNYA  Contoh Pidato Bahasa Inggris Untuk Orangtua dan Murid dan Terjemahannya

3. Teknik Pengajaran Cara Belajar Murid Aktif

Yang belajar Iqra` adalah murid, bukan guru-gurunya,jadi setelah guru menerangkan pokok pengajaran dan pelajar sudah jelas mengulangi beberapa kali (Talaqqi Musyafahah), maka pelajar disuruh membaca sendiri. Jika bacaan murid salah atau keliru,jangan seka-kali guru mencela apalagi mencaci dan menghina. Guru sebaliknya memberi peringatan, contohnya : “Cuba ulang sekali lagi bagaimana ? Kenapa dibaca pendek?” dan sebagainya

PINJAMAN LAINNYA  Mudahnya Membuat Video Pembelajaran dengan FlexClip

4. Talaqqi Musyafahah

Dalam mempelajari Iqra` bacaan al-quran pelajar mesti berhadapan secara langsung dengan gurunya. Faktor ini sangat ditekankan supaya pelajar tahu betul bagaimana makhraj dan sifat-sifat huruf yang sebenarnya.

5. Tahap Berasaskan Pencapaian Individu

Tahap pencapaian Iqra` dan kelajuan pelajar dalam mengikut bahan pengajarannya yang disiapkan adalah bergantung kepada kecekapan individu murid dan peranan gurunya. Untuk penilaian dan pengesahan, rekod prestasi perlu disediakan seperti yang dicadangkan.

6. Tenaga Pembimbing/Pembantu

PINJAMAN LAINNYA  Membuat Permainan Word Search Puzzles dengan Word Search Labs

Seorang guru Iqra` membimbing lima hingga enam orang pelajar dalam satu masa.Jika keadaan memerlukan guru boleh mengambil pelajar tertentu untuk menjadi pembantu dan penyemak bagi pelajar lain yang diperingkat bawah.

7. Praktis

Tujuan Kaedah Iqra` dibentuk adalah supaya pelajar dengan cepat dan mudah membaca al-Quran. Soal teori dan ilmiah tajwid akan diajar setelah pelajar berupaya dan bertadarus al-Quran. Istilah tajwid tidak diajar tetapi mempraktikkan sebutannya.

8. Sistematik

Iqra` disusun secara lengkap,sempurna dan terancang dengan bentuk huruf dan reka letak yang seimbang,Bermula daripada mengenalkan huruf-huruf tunggal,huruf-huruf sambung dan berirama (mad),huruf-huruf pelbagai baris peringkat demi peringkat sehingga ke peringkat ayat yang bermakna.Kerana prosesnya yang bersifat evolusi, maka ianya terasa mudah.

PINJAMAN LAINNYA  PREDIKSI SOAL CPNS 2021

9. Komunikatif

Lingkaran petunjuk dan pengenalan adalah akrab dengan pembaca sehingga dapat menyeronokkan mereka yang mempelajarinya. Disusun dalam bahasa melayu yang mudah mengerti dan difahami, sehingga ianya lebih berkesan.Selain itu,sejak awal-awal lagi sudah diperkenalkan pelajaran secara berirama (mad = panjang dan tanpa mad =pendek ) sehingga terasa seronok dalam membaca dan mendengar Iqra`.

PINJAMAN LAINNYA  Contoh Soal Tes CPNS TIU(Test Intelensi Umum) dan Pembahasannya

10. Kelenturan dan Mudah

Buku Iqra boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja, bermula daripada kalangan kanak-kanak usia pra tadika, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, bahkan orang-orang dewasa mahupun ibu-bapa yang belum mahir membaca al-Quran. Selain itu,bagi sesiapa yang mahir membaca al-Quran dapat mengajarkannya, Malah murid-murid yang baru sahaja tamat jilid 2 atau 3 boleh mengajar yang masih diperingkat jilid 1. Ianya dapat menambahkan keseronokkan dan suasana belajar dan mengajar.